Visie

Belangrijk is het ontwerp te kaderen in een zo ruim mogelijke totaalvisie. Dit is de basis waaruit een project kan groeien en functioneren.

Bij dit alles is een steeds aanwezige leidraad; kwaliteit leveren op een duurzame en ecologisch wijze en zuinig omspringen met budget, ruimte en energie.